Współdziałacze
 
Bild

PSOCIA czyli Bożena - Włascicielka i Szefowa "Psotolandii" czyli naszego radiowego Czata. Dba , tworzy i wrzuca odpowienią reklamę audycji na fejsie i nie tylko.

Bild

Magik i Magiczna czyli Józek i jego żonka Marysia - Nasz Technik radiowy do spraw audio i ustawiania programu do grania na radiu. Przeprowadza odsluchy na serwerze próbnym i ustawia tak aby bylo dobrze.


 

 

 

 

 
  Odwiedzin dzisiaj 101 odwiedzający (338 wejścia)


Słuchaj nas za pomocą :
 

                                     

Player 2 nie zalancza sie automatycznie.
Takie melodie gramy i słuchamy


Info-Informacja

DE: Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.


PL: Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych ( "linki zewnętrzne"). Strony te są w gestii operatora. Operator nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt i treść tych stron. Włączenie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przyjmuje referencyjnego lub łącza treści do własnego. Stała kontrola linków zewnętrznych jest dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia. Z wiedzy o łamanie praw, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.


© 2018 -Radio-Borutan80 - Alle Rechte vorbehalten/Wszystkie prawa zastrzeżone!