Seite aus Code-oben >br<
   
 
  Dołącz do naszej ekipy
 

Rekrutacja (Przyjecie nowego Dj-ja – Prezentera)

a) Rekrutacja na DJ’a przebiega kilkustopniowo i ilosc kroków zalezna jest od umiejêtnosci kandydata na DJ’a. Przewidywane jest przesluchanie kandydata ‘live’ na osobnym serwerze shoutcast, zwanym inaczej testowym.
b) Kandydat na DJ’a/Prezentera powinien miec ukoñczone 18 lat. Jednakze moga byc ustêpstwa od tej zasady, gdy podczas przesluchania kandydat na DJ’a wykaze siê wyjatkowymi umiejêtnosciami.
c) Zgloszenie kandydata/ki powinno zawierac:
Imiê …………
Nick ………..
Wiek.……….
Miejsce i kraj zamieszkania
Link do pliku z próbka glosu
Informacjê na temat posiadanego doswiadczenia w graniu w radiu
Informacjê o posiadanym oprogramowaniu emisyjnym (zalecany – Sam Broadcaster)
Informacjê o Sobie, w jakich stacjach wczesniej mozna bylo Ciê uslyszec itp.
Znajomosc obslugi showcast i Sam Broadcaster!

 
  Odwiedzin dzisiaj 20 odwiedzający (41 wejścia)


Słuchaj nas za pomocą :
 

                                     


Info-Informacja

DE: Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.


PL: Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych ( "linki zewnętrzne"). Strony te są w gestii operatora. Operator nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt i treść tych stron. Włączenie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przyjmuje referencyjnego lub łącza treści do własnego. Stała kontrola linków zewnętrznych jest dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia. Z wiedzy o łamanie praw, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.


© 2018 -Radio-Borutan80 - Alle Rechte vorbehalten/Wszystkie prawa zastrzeżone!